Ubezpieczenia

Zmiany w regulaminie spłaty na raty

zmiany-w-regulaminie-spłaty-na-ratyPewno każdemu z nas przytrafiło się, że nie był świadomy zmian w regulaminie spłat naszych kredytów. Zazwyczaj banki wykorzystują nasz pospiech i niechęć do czytania wszelkich opasłych w swej treści umów, regulaminów, tabel. Wysyłają nam do wiadomości informacje o zmianach nie wskazując bezpośrednio na istotne zmiany dokonanej w tabeli prowizji, czy opłat, bądź wysokości oprocentowania a podając skomplikowaną ścieżkę dostępu do dokonanej zmiany. Co za tym idzie nie czytamy regulaminu. Skutkuje to nie raz wzrostem kosztów spłaty kredytu, zobowiązania, utrzymania konta itd. Równie częstym zabiegiem jest oferta możliwości odrzucenia zmian w ustalonym terminie, którego zazwyczaj nie zachowujemy. Można powiedzieć, iż sami jesteśmy sobie winni, jednakże postępowanie instytucji bankowych również nie jest uczciwe i w pełni poprawne. Nie pozostaje nam jednak nic innego jak wnikliwie studiować każdą zmianę regulaminu, jeśli nie chcemy spłacać kredytu do końca życia.

Scroll To Top