Ubezpieczenia

Zmiany w regulaminie spłaty na raty

zmiany-w-regulaminie-spłaty-na-ratyPewno każdemu z nas przytrafiło się, że nie był świadomy zmian w regulaminie spłat naszych kredytów. Zazwyczaj banki wykorzystują nasz pospiech i niechęć do czytania wszelkich opasłych w swej treści umów, regulaminów, tabel. Wysyłają nam do wiadomości informacje o zmianach nie wskazując bezpośrednio na istotne zmiany dokonanej w tabeli prowizji, czy opłat, bądź wysokości oprocentowania a podając skomplikowaną ścieżkę dostępu do dokonanej zmiany. Co za tym idzie nie czytamy regulaminu. Skutkuje to nie raz wzrostem kosztów spłaty kredytu, zobowiązania, utrzymania konta itd. Równie częstym zabiegiem jest oferta możliwości odrzucenia zmian w ustalonym terminie, którego zazwyczaj nie zachowujemy. Można powiedzieć, iż sami jesteśmy sobie winni, jednakże postępowanie instytucji bankowych również nie jest uczciwe i w pełni poprawne. Nie pozostaje nam jednak nic innego jak wnikliwie studiować każdą zmianę regulaminu, jeśli nie chcemy spłacać kredytu do końca życia.

NNW już nieobowiązkowe w szkole

nnw-już-nieobowiązkowe-w-szkoleDo niedawna ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków było obowiązkowe dla uczniów szkół wszystkich szczebli. Obecnie ubezpieczenie jest dobrowolne. Każdy z rodziców dzieci może je ubezpieczyć w takim towarzystwie, w którym znajdzie najlepsze warunki i wydać na ubezpieczenie tyle, ile uważa za stosowne. Warianty ubezpieczeń bywają przeróżne, od podstawowych aż po rozbudowane, pakiety rodzinne. Mimo wszystko wiele szkół wciąż organizuje i proponuje rodzicom ubezpieczenia grupowe. Są one tańsze niżeli indywidualne, ale nie zawsze. Minusem jest konieczność zdecydowania się na wariant ubezpieczenia taki, jaki wybrała większość. W przypadku osobistego ubezpieczenia możemy wybrać najlepszą ofertę i składkę. Bezsprzecznie dzieci warto jest ubezpieczyć, zwłaszcza iż można ubezpieczyć się na wielu polisach, a w razie wypadku odszkodowania łączą się z wielu polis. Niewielkie koszty rocznego ubezpieczenia zachęcają do skorzystania z oferty NNW, nie tylko dla dzieci,a le i dla dorosłych. Warto jednak czytać zakres ochrony, bowiem każdy ubezpieczyciel ma go inny. Szczegółowe zdarzenia iw wysokość odszkodowań zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia.

Scroll To Top