Ubezpieczenia

Polisolokata bardzo ryzykownym produktem

polisolokata bardzo ryzykownym produktem

Chcąc ulokować swoje oszczędności w banku bardzo często proponowana jest nam polisolokata będąc połączeniem polisy ubezpieczeniowej z inwestycją. Tak naprawdę niewiele ma ona wspólnego z lokatą bowiem zysk na polisolokacie nie jest gwarantowany a jedynie prognozowany. Z uwagi na chwiejność sytuacji finansowej na rynku jest to produkt pełen ryzyka, jednocześnie instytucje finansowe zabiegając o kapitał na wiele lat ścigają się w ofertach minimalnego progu zysku z polisolokaty. Charakterystycznym elementem tego produktu finansowego jest brak opłaty wynikającej z naliczenia podatku od oszczędności w razie wystąpienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczenia grupowego. Bardzo często polisolokaty oferuje się jako produkt systematycznego oszczędzania z opłata składkową miesięczną lub roczną. To także popularny produkt oszczędnościowy zakładany na poczet kapitału początkowego dla dzieci. Banki zabiegają o klientów, jednak jednocześnie oferują bardzo niekorzystne warunki w przypadku zerwania polisolokaty. Nie rzadko nawet po kilku latach wpłat i gromadzenia kapitału zerwanie polisolokaty jest nieopłacalne i wiąże się ze stratą zamiast jakimkolwiek zyskiem.

Scroll To Top